อริยสัจ Today

อริยสัจ Today

By ว.วชิรเมธี

  • Release Date : 2013-09-12
  • Genre : Buddhism
  • FIle Size : 0.02 MB

Description

อริยสัจ Today อริยสัจ ๔ เป็นหลักธรรมสำหรับดับทุกข์หรือแก้ปัญหาชีวิตโดยตรง พระพุทธองค์ทรงย้ำว่า "แต่ก่อนก็ดี บัดนี้ก็ดี เราสอนแต่เรื่องทุกข์และการดับทุกข์เท่านั้น" พระพุทธวัจน์นี้ชี้ให้เห็นว่า อริยสัจสำคัญขนาดไหนในฐานะที่เป็นชาวพุทธ เราควรจะได้รู้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร สิ่งที่ตรัสรู้นั้นมีเนื้อหาอย่างไร และจะนำมาใช้ได้อย่างไร หนังสือ "อริยสัจ Today" เกิดขึ้นมาเพื่อตอบคำถามสำคัญสามคำถามนี้ แต่ด้วยความที่ตั้งใจจัดทำขึ้นมาสำหรับคนรุ่นใหม่ในยุดนี้โดยเฉพาะ จึงเขียนให้มีเนื้อหาง่าย ๆ ไม่มาก เน้นสั้น กระชับ สำหรับอ่านเพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจ หากสนใจเนื้อหาสาระมากกว่านี้ ก็ย่อมจะสามารถตามไปสืบค้นเพิ่มเติมได้อีกจากแหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป

keyboard_arrow_up