ไม่มีศาสนา

ไม่มีศาสนา

By Buddhadasa Bhikkhu

  • Release Date : 2013-07-01
  • Genre : Buddhism
  • FIle Size : 0.04 MB

Description

ไม่มีศาสนา สำหรับวันนี้จะยกตัวอย่าง เช่นว่า คนโง่คนบุถุชนธรรมดา  ก็จะต้องรู้สึกว่ามีศาสนานั้น มีศาสนานี้  แล้วไม่เหมือนกัน  ถึงกับเป็นปรปักษ์กันก็มี;  เช่น มีคริสเตียน มีอิสลาม มีพุทธ ไม่เหมือนกัน  คัดค้านกัน  เป็นปรปักษ์กันก็มี  คำพูดอย่างนี้เรียกว่าคนพูด  พูดตามความรู้สึกของคน;  มันก็มีศาสนาที่เป็นข้าศึกแก่กันและกัน.  ถ้าผู้ที่รู้ธรรมะเข้าถึงเนื้อธรรมะของศาสนาแล้ว  จะรู้สึกว่าเหมือนกัน;  แม้จะพูดว่า  มีพุทธ มีคริสต์ มีอิสลาม, อะไร;  ก็จะพูดว่า  ข้างในมันเหมือนกัน;  ถ้ารู้ธรรมะยิ่งขึ้นไปอีกจนถึงชั้นสูงสุด  ก็จะรู้สึกว่า  ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเลย;  ไม่มีพุทธ  ไม่มีคริสต์  ไม่มีอิสลาม;  มันจะมีเหมือนกันหรือขัดกันอย่างไรได้  มันก็มีไม่ได้  ฉะนั้นคำพูดที่เรียกว่า ไม่มีศาสนาเลยนั้นแหละคือเป็นภาษาธรรมะชั้นสูงสุด  จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็สุดแท้;  มันอยู่ที่ผู้นั้น ๆ ต่างหาก  ไม่ได้อยู่ที่ความจริง  หรือไม่ได้อยู่ที่ศาสนา. /ท่านพุทธทาสภิกขุ (www.bia.or.th)

keyboard_arrow_up