ธัมมะ อกาลิโก ธรรมไม่จำกัดกาล (รองรับเสียงบรรยายฉบับย่อ)

ธัมมะ อกาลิโก ธรรมไม่จำกัดกาล (รองรับเสียงบรรยายฉบับย่อ)

By หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

  • Release Date : 2013-02-14
  • Genre : Buddhism
  • FIle Size : 16.90 MB

Description

ธัมมะ อกาลิโก ธรรมไม่จำกัดกาล (รองรับเสียงบรรยายฉบับย่อ) หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการริเริ่มเติมต่อในงาน "สาระธรรมเพื่อมวลชน" โดยทั้งหมดเป็นไฟล์เสียงที่ออกอากาศทางทีวี ผลัดเปลี่ยนกันไปเกือบทุกช่อง ในแต่ละช่วงก่อนข่าวหรือหลังข่าว และเนื่องจากปีนี้เป็นปี "พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า" ทีมงานและผู้สนับสนุนจึงรวบรวมหลักธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์ทั้ง ๕ รูป ได้แก่ ท่านพุทธทาสภิกขุ, ท่านปัญญานันทภิกขุ, พระพรหมคุณาภรณ์, พระไพศาล วิสาโล และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ โดยเน้นหลักของการเอาชนะตัวเอง การเอาชนะกิเลส เมื่อปัญญามา ปัญหาก็หมดไป (http://www.dhamma4u.com)

keyboard_arrow_up