Sing Thi Di Thisut Samrap Luk สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก

Sing Thi Di Thisut Samrap Luk สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก

By Ajahn Jayasaro

  • Release Date : 2012-08-01
  • Genre : Buddhism
  • FIle Size : 0.84 MB

Description

Sing Thi Di Thisut Samrap Luk สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก เราทุกคนผู้เป็นพ่อแม่ ต่างปรารถนาที่จะให้สิ่งดีที่สุดกับลูกหลานของเรา แต่อะไรคือสิ่งดีที่สุด? ความรู้ เงินทอง สมบัติพัสถาน ชื่อเสียง เกียรติยศ?

ทุกวันนี้เราต่างทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้กับลูก เพื่อจะหาเงินหาทองมาเพื่อส่งเสียให้ลูกเรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุดและให้สูงที่สุด แต่ลูกยังกลับว้าเหว่ โดดเดี่ยว โหยหาความรักจากทุกคน ความรู้ผ่านระบบการศึกษาที่ได้รับทำให้เขามีความสุขขึ้นบ้างหรือไม่? เกิดอะไรขึ้นกับวิธีคิดวิธีปฏิบัติของคนผู้เป็นพ่อแม่ในปัจจุบัน

ในหนังสือเล่มนี้ จะมีคำตอบซึ่งเป็นเสมือนเข็มทิศหรือแผนที่ที่เราจะมั่นใจได้ว่า สิ่งที่เราจะให้กับลูกนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีงามที่จะไม่เป็นไปเพื่อสร้างความทุกข์ ความเดือดร้อน แต่เป็นไปเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขทั้งแก่ตนเองและสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกับชีวิตของผู้ที่เรารักที่สุด

หนังสือเรื่อง “สิ่งดีที่สุดสำหรับลูก” เป็นธรรมเทศนาที่พระอาจารย์ชยสาโรเมตตาแสดงให้แก่ผู้ปกครอง คณะครู และญาติโยมทั่วไป ที่โรงเรียนทอสี ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดครบ ๕๐ ปีของพระอาจารย์

keyboard_arrow_up