สุขเป็นก็เป็นสุข

สุขเป็นก็เป็นสุข

By Ajahn Jayasaro

  • Release Date : 2012-08-01
  • Genre : Buddhism
  • FIle Size : 0.62 MB

Description

สุขเป็นก็เป็นสุข ทุกคนต้องการความสุข แต่น้อยคนที่รู้จักความสุขว่าคืออะไร คนเราจึงมองความสุขไม่เหมือนกัน และแสวงหาความสุขโดยวิธีต่างๆกัน ศาสนามีหน้าที่สร้างความเข้าใจอันถูกต้องในเรื่องความสุข เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกเพื่อให้การหาความสุขของเราประสบความสำเร็จ และเพื่อให้การแสวงหาความสุขนั้นไม่เป็นการเบียดเบียนและทำลายความสุขของคนอื่น

หนังสือเรื่อง “สุขเป็นก็เป็นสุข” โดย พระอาจารย์ชยสาโร 

keyboard_arrow_up