สัจธรรมสะท้อน

สัจธรรมสะท้อน

By Ajahn Jayasaro

  • Release Date : 2012-07-01
  • Genre : Buddhism
  • FIle Size : 1.12 MB

Description

สัจธรรมสะท้อน หนังสือเรื่อง “สัจธรรมสะท้อน” ถอดความจากพระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ชยสาโร เรื่อง “ใกล้เกลือกินเกลือ” ที่บ้านบุญ ปากช่อง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

keyboard_arrow_up