Manut Thi Sombun มนุษย์ที่สมบูรณ์

Manut Thi Sombun มนุษย์ที่สมบูรณ์

By Ajahn Jayasaro

  • Release Date : 2012-06-15
  • Genre : Buddhism
  • FIle Size : 0.97 MB

Description

Manut Thi Sombun มนุษย์ที่สมบูรณ์ มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ชีวิตที่สมบูรณ์เป็นอย่างไร มีจริงไหม เป็นไปได้ไหม พระอาจารย์ชยสาโรกล่าวว่าศาสนาพุทธอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่มีจริง เป็นไปได้ แต่ต้องมาจากการสร้างสมบารมี ศรัทธามั่นคง ความเพียรไม่ระย่อ และมีปัญญากำกับ

พระธรรมเทศนาเรื่อง “มนุษย์ที่สมบูรณ์” นี้ พระอาจารย์ชยสาโรเมตตาแสดงในงาน “ต่อเทียน” อันเป็นงานพิธีเปิดโรงเรียนปัญญาประทีป โรงเรียนประจำวิถีพุทธสหศึกษา ระดับมัธยม รูปแบบบ่มเพาะชีวิต ที่ปากช่อง โคราช เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒

keyboard_arrow_up