ปัจจุบันสดใส

ปัจจุบันสดใส

By Ajahn Jayasaro

  • Release Date : 2012-06-11
  • Genre : Buddhism
  • FIle Size : 1.27 MB

Description

ปัจจุบันสดใส พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ชยสาโร เรื่อง “ปัจจุบันสดใส” 

การจัดการกับปัจจุบันอย่างดีเป็นเครื่องรับประกันอนาคตที่ดีที่แน่นอนที่สุด พระพุทธศาสนาท้าทายมนุษย์ว่าความสุขที่เลิศไม่เหลือวิสัยของผู้ยอมฝึกตนอย่างเลิศ ชีวิตเราจะสดใสหรือหม่นหมองอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อื่นไกล หน้าที่ของเราคือตั้งตนไว้ชอบ ตั้งใจศึกษาคำสอนให้เข้าใจ แล้วเพียรปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอและพอดี ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเวลา เพียงแค่ทำถูกแล้วผลย่อมเกิดไม่เร็วก็ช้า แล้วแต่เหตุปัจจัย ให้เรียนรู้จากปัจจุบัน ให้เราฝึกเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เรียกว่า “สดใสในปัจจุบัน”

keyboard_arrow_up