Thammai ทำไม

Thammai ทำไม

By Ajahn Jayasaro

  • Release Date : 2012-02-19
  • Genre : Buddhism
  • FIle Size : 1.44 MB

Description

Thammai ทำไม ในโลกนี้ มีคำถามอยู่มากมาย และคำตอบของบางคำถามอาจนำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างผู้ไม่ประมาท ทำชีวิตอันแสนจะสั้นนี้ไม่ให้เป็นโมฆะ กระทั่งนำไปสู่ภาวะแห่งการหมดคำถามทั้งสิ้นทั้งมวลในที่สุด

หนังสือ “ทำไม” เล่มนี้ ได้รวมเอาพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์ชยสาโร ได้แก่ เกิดมาทำไม เข้าวัดทำไม หลับตาทำไม ทุกข์ทำไม และตายก่อนตายทำไม เพื่อช่วยจุดประกายและตอกย้ำผู้อ่านถึงหลักธรรมความไม่ประมาทเพื่อการดำเนินชีวิตในหนทางที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนา

keyboard_arrow_up