En svensk flickas dagbok

En svensk flickas dagbok

By Adelaide von Hauswolff

  • Release Date : 2012-10-02
  • Genre : Europe
  • FIle Size : 15.88 MB

Description

En svensk flickas dagbok Denna journal är ett dokument af verkligt kulturhistoriskt värde och intresse; personligt skrifvet, lämnar det lifliga skildringar såväl af de fångnas egna känslor och öden som af lifvet i det dåtida Ryssland. Särskildt ha anteckningarna om det ryska sällskapslif, hvari de fångna svenskarna vänligt upptogos, stundom samma färgton och milieu, som de, hvilka förläna den bekanta ryska operan Eugen Onegin så mycket behag och stämning.

keyboard_arrow_up