กตัญญู ดั่ง ครูของโลก : LORD BUDDHA

กตัญญู ดั่ง ครูของโลก : LORD BUDDHA

By ว.วชิรเมธี

  • Release Date : 1472-08-30
  • Genre : Buddhism
  • FIle Size : 0.68 MB

Description

กตัญญู ดั่ง ครูของโลก : LORD BUDDHA ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการเป็นคนดีดังที่มีพุทธศาสนสุภาษิตรับรองว่า
“นิมิตฺตํสาธุรูปานํกตญฺญูกตเวทิตา”แปลว่า“ความรู้คุณและตอบแทนพระคุณท่านเป็นเครื่องหมายของการเป็นคนดี”ความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นคุณธรรมสากลที่ปฏิบัติได้สำหรับคนทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นพระพุทธองค์หรือมหาปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่คนใดในโลกก็ล้วนแต่ยกย่องคุณธรรมข้อนี้กันทั้งนั้นแต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปพร้อมๆกับที่ศีลธรรมเริ่มเจือจางห่างหายออกไปจากใจคนคุณธรรมพื้นฐานข้อน้ีก็พลอยถูกมองข้ามพลอยถูกละทิ้งที่หนักกว่านั้นก็คือเห็นผิดคิดไปว่าเป็นเรื่องไร้สาระไม่ใช่สิ่งจำเป็นดังปรากฏเป็นประเด็นเมื่องานวันแม่(๑๒สิงหาคม๒๕๕๗)ที่ผ่านมาเมื่อผู้เขียนนำศิษยานุศิษย์ประกอบพิธีกตัญญูปูชนีย์แด่มารดาบิดาณศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันถึงกระนั้นก็ยังมีบางคนนำไปเขียนถึงในทางที่เสียหายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและกลายเป็นประเด็นวิวาทะทางสังคมหลังการถกเถียงยุติลงด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาที่ผู้เขียนอรรถาธิบายแล้วจึงมีผู้อ่านเป็นจำนวนมากเรียกร้องให้จัดพิมพ์ข้อเขียนดังกล่าวจากโลกออนไลน์ออกสู่สังคมไทยในวงกว้างและนี่ก็คือที่มาของหนังสือ“กตัญญูดั่งครูของโลก”(ว.วชิรเมธี)๑๒สิงหาคม๒๕๕๘

keyboard_arrow_up