ธรรมะเล่มน้อย ๒๕๕๘ พร้อมเสียงบรรยาย

ธรรมะเล่มน้อย ๒๕๕๘ พร้อมเสียงบรรยาย

By Buddhadasa Bhikkhu

  • Release Date : 2015-07-31
  • Genre : Buddhism
  • FIle Size : 745.74 MB

Description

ธรรมะเล่มน้อย ๒๕๕๘ พร้อมเสียงบรรยาย เป็นหนังสือธรรมะขนาดพกพารายเดือน12เล่ม12เดือนเพื่อเจริญสติและแสวงหาปัญญาเบื้องต้นสำหรับคนไม่มีเวลาศึกษาเนื้อหาโดยละเอียด
๑๒เล่มสำหรับปี๒๕๕๘ประกอบด้วย
๑.ธรรมคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิต๒.ชีวิตคู่๓.การรู้อยู่กับรู้๔.วันสงกรานต์๕.ชีวิตเป็นงานธรรมศิลป์๖.ลักษณะความหมายและคุณค่าของวันวิสาขบุชา๗.หัวใจและความลับของธรรมจักร๘.บิดามีมารดามี๙.ให้ธรรมะกลับมาครองโลก๑๐.ความไม่ยึดมั่น๑๑.ลอยประทีป๑๒.วินัยและคุณธรรมสำหรับพัฒนาตน

keyboard_arrow_up