ธรรมะเล่มน้อย ๒๕๕๗ พร้อมเสียงบรรยาย

ธรรมะเล่มน้อย ๒๕๕๗ พร้อมเสียงบรรยาย

By Buddhadasa Bhikkhu

  • Release Date : 2015-07-28
  • Genre : Buddhism
  • FIle Size : 699.35 MB

Description

ธรรมะเล่มน้อย ๒๕๕๗ พร้อมเสียงบรรยาย เป็นหนังสือธรรมะขนาดพกพารายเดือน12เล่ม12เดือนเพื่อเจริญสติและแสวงหาปัญญาเบื้องต้นสำหรับคนไม่มีเวลาศึกษาเนื้อหาโดยละเอียด

๑๒เล่มสำหรับปี๒๕๕๗ประกอบด้วย
๑.ธรรมะทำไมกัน๒.แผ่นดินรองรับกายธรรมะรองรับจิตใจ๓.สิ่งที่เรียกว่ากิเลส๔.ธรรมคือสิ่งจำเป็นแก่มนุษย์สำหรับป้องกันและแก้ไข๕.สิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์แก่การเลิกอายุ๖.ทุกสิ่งอยู่เหนือปัญหา๗.รู้จักธรรมะให้ถึงที่สุด๘.หลักธรรมที่ทุกคนควรทราบ๙.หลักธรรมที่ทุกคนควรทราบ๑๐.ธรรมที่เป็นเครื่องมือการเดินทาง๑๑.ผลพลอยได้ที่เนื่องถึงกันและกันในโลก๑๒.ธรรมะคือหน้าที่

keyboard_arrow_up